grudnia 30, 2017

Kodujemy na papierze (cz. 3) - wyznaczanie trasy

grudnia 27, 2017

Zadania moich uczniów

grudnia 27, 2017

Kodujemy na papierze - dyktanda graficzne cz. 2

grudnia 27, 2017

Kodujemy na papierze - dyktanda graficzne