stycznia 12, 2021

Egzamin ósmoklasisty

Egzamin z matematyki 2021

Przeprowadzany na podstawie wymagań egzaminacyjnych, zawierających ograniczony zakres wymagań podstawy programowej (np. bez zadań dotyczących dowodów geometrycznych, ograniczone wymagania dotyczące działań na pierwiastkach, stereometrii).
Czas trwania: 100 minut.
Za rozwiązanie zadań można uzyskać maksymalnie 25 punktów (5 pkt mniej niż w latach ubiegłych), w tym: 15 pkt – zadania zamknięte, 10 pkt – zadania otwarte.
Liczba zadań otwartych: 4 (w latach 2019–2020: 6).

Źródło: https://www.gov.pl/web/edukacja-i-nauka/wymagania-na-egzaminach-osmoklasisty-i-maturalnym

Aneks do Informatora o egzaminie ósmoklasisty z matematyki obowiązujący w roku szkolnym2020/2021

Egzamin ósmoklasisty w 2021 roku. Vademecum nauczyciela.
Znajdziemy tutaj informacje nt. tych wymagań, które nie będą sprawdzane na tegorocznym egzaminie.

Informacje na temat egzaminu
Centralna Komisja Egzaminacyjna - egzamin ósmoklasisty

Arkusze egzaminacyjne
CKE 2019
CKE 2020
Szalone liczby - arkusze egzaminacyjne online i PDF

Strony z materiałami, filmikami
pi-stacja
Szalone Liczby
Matemaks

MATpowtórki
Liczby całkowite
Ułamki
Potęgi i pierwiastki
Wyrażenia algebraiczne i równania
Procenty
Geometria płaska
Geometria przestrzenna
Układ współrzędnych
Elementy statystyki opisowej
Elementy rachunku prawdopodobieństwa

Powtórki z pistacja.tv
Ósmoklasiści 2021
Archiwalne webinary dla ósmoklasistów (2018-2020)

Zadania TIKowego Belfra
Zadania powtórzeniowe

Brak komentarzy:

Zachęcam do komentowania i dzielenia się spostrzeżeniami i opiniami na temat mojego bloga i tematyki postów.