czwartek, 7 lipca 2016

Oś liczbowa

Zadania interaktywne dotyczące osi liczbowej

link: http://learningapps.org/1111928


link: http://learningapps.org/1761785
link: http://learningapps.org/966295link: http://learningapps.org/1588241


Filmik objaśniający zagadnienia dotyczące osi liczbowej (Matma Gwiazdy)

link: https://www.youtube.com/watch?v=8jnWWr-zZ80


Serwis, w którym możemy generować różne osie liczbowe, które mogą służyć do interaktywnych ćwiczeń -  możemy je np, wykorzystać na tablicy multimedialnej.

link: http://www.mathlearningcenter.org/web-apps/number-line/


Możliwość wyboru różnych osi (różne zakresy). Uczeń może wskazywać wartości podawane przez nauczyciela lub wskazane przez aplikację.

link: http://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?f=NumberLinev5
Wykorzystanie termometru jako osi liczbowej

link: http://www.topmarks.co.uk/Flash.aspx?f=Temperaturev2


Możliwość stworzenia dokumentu do wydruku zawierającego osie liczbowe o określonym zakresie i podziałce.

link: http://themathworksheetsite.com/numline.htmllink: https://www.ixl.com/math/grade-6/integers-on-number-lineslink: https://www.thatquiz.org/pl-o/matematyka/os-wspolrzednych/