maja 30, 2016

Dodawanie, odejmowanie, mnożenie i dzielenie w PAMIĘCI

maja 27, 2016

Interactive Sites for Education

maja 18, 2016

Przydatne filmiki edukacyjne na YouTube...

maja 05, 2016

Figury geometryczne - symetria, odbicie, przesunięcie ...