poniedziałek, 20 czerwca 2016

Testportal.pl

Przed nami ostatnia prosta - zostało kilka dni do zakończenia roku szkolnego. Większość z Was zapewne planuje już wakacyjne wojaże, przygotowuje listę pozycji do czytania (na które nie było czasu podczas roku szkolnego), a jeszcze inni mażą po prostu o letnim leniuchowaniu.

Dla niektórych, jest to jednak okres poszukiwania nowych narzędzi, zasobów czy stron, które będą mogli wykorzystać w nowym roku szkolnym. Myślę, że warto mieć swój "zasobnik", który można wykorzystać w codziennej pracy z uczniem. Warto zgromadzić kilka linków do ćwiczeń interaktywnych, czy narzędzi dzięki którym szybko przygotujemy np. test.

Chciałabym dzisiaj przybliżyć Wam serwis Testportal.pl (https://www.testportal.pl/), który z pewnością, jest godnym uwagi narzędziem do tworzenia testów, quizów itp. Dodam, że dla nauczycieli - narzędziem bezpłatnym.
Ale od początku.

Serwis Testportal.pl to aplikacja sieciowa do tworzenia testów.


W zależności od potrzeb, tworzone tutaj testy mogą być wykorzystywane na rożne sposoby, między innymi jedną z możliwości jest zastosowanie serwisu w edukacji.Stworzone w serwisie testy online, można wykorzystać na wiele sposobów: jako formę kartkówki, pracy domowej, sprawdzianu czy np. podczas konkursów szkolnych. Możemy również stworzyć ankietę, którą on-line mogą wypełnić rodzice czy uczniowie, na dodatek wyniki zostaną automatycznie zliczone.Obsługa programu jest intuicyjna, a jego interfejs prosty i czytelny. Tworząc test, mamy wpływ na wiele czynników poprzez odpowiednie, adekwatne do potrzeb ustawienia parametrów testu.Aplikacja gwarantuje nam również rzetelność wyników poprzez ograniczenie czasowe, możliwość losowego wybierania pytań z puli dostępnych, czy zastosowanie technologii "uczciwy rozwiązujący", która czuwa nad samodzielnością pracy z testem.


Ponieważ aplikacja dostępna jest on-line, możemy z nią pracować wszędzie - wystarczy zalogować się do swojego konta. Testy zapisywane są w chmurze, więc nie ma znaczenia z jakiego komputera się logujemy.Praca w aplikacji

Po zalogowaniu się do konta, mamy dostępne cztery opcje: "Moje testy", "Lista zdających", "Baza wyników" i "Zarządzaj kontem". Nazwy są sugestywne, więc nie będę wyjaśniać ich przeznaczenia. 
Chciałabym jedynie nadmienić, że niezbędne są adresy mailowe uczniów, aby stworzyć listę zdających. Ja osobiście często stosuję tzw. konta ćwiczebne (zakładam konta na potrzeby moich lekcji, np. tyle ile jest stanowisk komputerowych w pracowni), które wykorzystuję w różnych sytuacjach. W klasach starszych można oczywiście wykorzystać prywatne konta uczniów.
Wyniki testów gromadzone są w bazie wyników, gdzie w każdej chwili można je odczytać i na ich podstawie wystawić oceny.
Tworzenie testu

Podczas tworzenia testów posługujemy się menu, które krok po kroku prowadzi nas przez kolejne etapy tworzenia materiału testowego.Dane podstawowe:
 • wpisanie nazwa testu, 
 • możliwość przypisania testu do wybranej kategorii (kategorie możemy tworzyć samodzielnie, według potrzeb), 
 • możliwość umieszczenia krótkiej notatki służącej do identyfikacji testu,
 • wybór języka.


Dodawanie pytań do testu - menedżer pytań


Podczas tworzenia testu mamy do wyboru kilka typów pytań, a w zasadzie typów odpowiedzi:
 • pytania jednokrotnego wyboru
 • pytania wielokrotnego wyboru
 • pytania opisowe
 • pytania prawda/fałsz
 • pytania krótkiej odpowiedzi
 • pytania ankietowe

Pierwszy krok to wpisanie treści pytania. Można do niej załączyć plik graficzny lub plik video z serwisu YouTube (podając link do zasobów)

Drugi krok to wybranie typu odpowiedzi, oraz odpowiednie wypełnienie formularza. Po podaniu odpowiedzi zaznaczamy prawidłową, za którą będą przydzielane punkty. Kolejny etap, polega na wybraniu sposobu punktowania i jest uzależniony od rodzaju odpowiedzi, którą wybraliśmy. W zasadzie w każdym pytaniu należy ustalić ile punktów uczeń otrzyma za wskazanie poprawnej odpowiedzi.

 • Jednokrotny wybór 

 • Wielokrotny wybór

 • Opisowe

 • Prawda/fałsz

 • Krótkiej odpowiedzi

 • Ankietowe 


Po zakończeniu dodawania pytań do testu możemy aktywować zestawy testowe, dzięki czemu mamy możliwość tworzenia i edycji zestawów testowych we własnym zakresie. Można także skorzystać z wbudowanego generatora zestawów, który w losowy sposób zrobi to za Nas.


Opcje oceniania i podsumowanie to kolejne elementy formularza tworzonego testu. Tutaj możemy ustalić m.in. treść informacji, która wyświetli się uczniom po zakończonym teście. ustalamy również próg zaliczenia testu wyrażony w % lub punktach.


Wprowadzamy również informacje, które zobaczy zdający w zależności od osiągniętego wyniku oraz decydujemy o tym czy zostanie wysłana informacja zwrotna do zdających.


Kolejny krok to ustalanie rodzaju dostępu do testu , który decyduje o zapisie wyników, ogranicza liczbę rozwiązujących, a także ilość ich prób przystąpienia do testu. Mamy do wyboru: link, indywidualny kod dostępu, hasło grupowe i link (trening/quiz). Aplikacja daje nam również możliwość umieszczenia testu na stronie internetowej poprzez wygenerowanie kodu HTML, który wystarczy wkleić do kodu strony.


Chcąc zagwarantować samodzielność pracy uczniów możemy wykorzystać mechanizm, który daje nam do dyspozycji aplikacja, w serwisie nazywa się on "Uczciwy rozwiązujący".


Jednym z ostatnich kroków jest stworzenie instrukcji dla zdających oraz wskazania danych, które obowiązkowo musi podać uzupełniający test uczeń.Ostatnie ustawienia dotyczą czasu trwania testu, opcji uruchamiania testu i opcji dodatkowych (ustawienie czy rozwiązujący może odpowiadać na pytania w dowolnej kolejności tzn. że może wracać do poprzednich pytań i odpowiadać na nie do końca trwania testu).


Ostatni krok to aktywowanie testu i ........ gotowe. Wspomnę jeszcze, że test można również zapisać w formacie PDF i np. wydrukować.

czwartek, 9 czerwca 2016

Ułamki dziesiętne

Ćwiczenia interaktywne dotyczące zamiany ułamków zwykłych na dziesiętne, porównywania ułamków i działań na ułamkach. Załączam również link do filmiku p. Gwiazdy na YouTube dotyczącego ułamków dziesiętnych.

link: http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/decimals/DecimalModels10.htmlink: http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/decimals/DecimalModels.htmlink: http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/decimals/matchingDecimalsAdd.htmlink: http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/decimals/CompareDecimals.htmlink: http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/decimals/BalloonPopDecimals1.htmlink: http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/decimals/BalloonDecimalPatterns.htmlink: http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fractions/AnimalRescueAdvancedFractionsNumberLineGame.htmlink: http://www.mathplayground.com/number_conundrum_decimals.htmllink: http://www.mathplayground.com/number_bonds_decimals.htmllink: http://www.henryanker.com/Math/Fractions/Number_Line_Fractions_Decimals/Decimals_on_Number_Line_1.swflink: http://static.arcademics.com/games/hungry-puppies.swflink:  http://www.softschools.com/math/ordering_numbers/ordering_decimals/ordering_decimals.swflink: http://www.mrnussbaum.com/death_decimals/decimals.swflink: http://www.matzoo.pl/klasa5/32
link: http://www.matzoo.pl/klasa4/dodawanie-ulamkow-dziesietnych_22_182
link:  https://www.youtube.com/watch?v=EBZ4CbIx0vc&feature=youtu.be
link: http://LearningApps.org/view3466317 link: http://LearningApps.org/view1463103


link: http://LearningApps.org/view3215534


link: http://LearningApps.org/view3467718link: http://LearningApps.org/view2288889


link: http://LearningApps.org/watch?v=p05dsrgbt17link: http://LearningApps.org/watch?v=pt8jiie2t17